Nabídka služeb
Pracovní p?íležitosti
Rychlý kontakt

MALINA - VRŠE s.r.o

Tel.: +420 731 757 450

E-mail: stavby@malina-vrse.cz

Facebook Najdete nás i na Facebooku

hloubeni-prikopu01

Hloubení p?íkop? provádíme pomocí traktorbagru  s r?znými druhy lopat. Dle situace je možné využít také auto s hydraulickou rukou s r?znými pracovními agregáty (nap?. hydraulický drapák). Hydraulickou ruku je vhodné použít p?edevším v p?ípad?, je-li t?eba delšího ?i hlubšího dosahu pracovní ?ásti stroje.

V rámci služeb provádíme hloubení a ?išt?ní p?íkop? u cest, hloubení nádrží, obnovu a ?išt?ní koryt struh a potok?, ?išt?ní menších rybník? od naplavenin apod.

  • Koryta potok? a struh ?istíme traktorbagrem se svahovou lžící. Veškerá práce je provád?na s cílem neporušit ráz okolní krajiny toku. Tyto práce je vhodné vykonávat za sucha nebo v dob?, kdy je zem? na povrchu tak zmrzlá, že se zemní stroje nebo?í.
  • Na hloubení p?íkop? a vodních nádrží využíváme traktorbagr Caterpillar a manipulátor Manitou. Vyt?ženou zeminu p?epravujeme nákladními vozy 4x4. Veškeré práce provádíme dle p?ání zákazníka a s maximální ohleduplností na ráz krajiny.
  • Na ?išt?ní rybník? je vhodné využít Iveco s hydraulickou rukou a to p?edevším pro dosah ramene do boku až 12,5 m a do hloubky až 10 m. Pracovní ?ástí je hydraulický drapák s b?ity, tím se velmi dob?e manipuluje se sypkým a polotekutým materiálem. Vyt?žený materiál je možné nakládat na samostatné auto, nebo lze využít kontejner umíst?ný p?ímo na aut? s hydraulickou rukou.

 

Dostupnost

Hloubení p?íkop?, vodních nádrží a obnovu koryt potok? a struh provádíme po celé ?eské republice, zejména však ve východních a st?edních ?echách nebo našem hlavním m?st? Praze.

  • v Královéhradeckém kraji - okolí m?sta Hradec Králové, Ho?ice, Ji?ín, Nová Paka, Chlumec nad Cidlinou, Nechanice, Nový Bydžov, Kopidlno, Vysoké Veselí, Ostrom??, Lázn? B?lohrad, Miletín
  • v Pardubickém kraji - Pardubice, Lázn? Bohdane?, P?elou?, Chvaletice
  • ve St?edo?eském kraji - Kolín, Pod?brady, Nymburk, Týnec nad Labem, Velký Osek, Kutná Hora, M?stec Králové, Dymokury, Žiželice,
  • v hlavním m?st? - Praha

V p?ípad? zájmu nás kontaktujte na telefonu +420 774 753 295, prost?ednictvím e-mailu Tato emailová adresa je chránÄ›na pĹ™ed spamboty, abyste ji vidÄ›li, povolte JavaScript , nebo využijte
formulá? pro nezávaznou poptávku
níže.


Nezávazná poptávka (dotaz):

Jméno a p?íjmení: *
Napište prosím své jméno.
E-mail: *
Napište prosím Váš e-mail
Telefon: *
Prosím vypl?te telefonní ?íslo.
Text zprávy: *
Napište prosím Vaši zprávu.

Údaje ozna?ené hv?zdi?kou jsou povinné. Zpracování výkazu vým?r je zpoplatn?no.