Pracovní p?íležitosti
Rychlý kontakt

MALINA - VRŠE s.r.o

Tel.: +420 731 757 450

E-mail: stavby@malina-vrse.cz

Facebook Najdete nás i na Facebooku

Terenni-upravy01

Zabezpe?ujeme provedení terénních úprav pozemk? pomocí traktorbagr?.

Zvlášt? p?i ukon?ovacích pracích na stavbách v?etn? výkop? i s odvozem zeminy.

Jsme schopni zabezpe?it kvalitní zeminu pro kone?né úpravy staveb rodinných dom?.

Rovnáme rozrušený terén (povrch) a? díky stavb?, havárii, lesnickým a zem?d?lským zásah?m nebo kalamitám.

Svahujeme plochy do požadovaného spádu (nap?. pro odtok deš?ové vody), skrýváme ornici.

Pracujeme po celé ?R

Terenni-upravy02

Terénní úpravy a zemní práce provádíme po celé ?eské republice, zejména však ve východních a st?edních ?echách nebo našem hlavním m?st? Praze.

  • v Královéhradeckém kraji - okolí m?sta Hradec Králové, Ho?ice, Ji?ín, Nová Paka, Chlumec nad Cidlinou, Nechanice, Nový Bydžov, Kopidlno, Vysoké Veselí, Ostrom??, Lázn? B?lohrad, Miletín
  • v Pardubickém kraji - Pardubice, Lázn? Bohdane?, P?elou?, Chvaletice
  • ve St?edo?eském kraji - Kolín, Pod?brady, Nymburk, Týnec nad Labem, Velký Osek, Kutná Hora, M?stec Králové, Dymokury, Žiželice,
  • v hlavním m?st? - Praha

V p?ípad? zájmu nás kontaktujte na telefonu +420 774 753 295, prost?ednictvím e-mailu Tato emailová adresa je chránÄ›na pĹ™ed spamboty, abyste ji vidÄ›li, povolte JavaScript , nebo využijte
formulá? pro nezávaznou poptávku
níže.


Nezávazná poptávka (dotaz):

Jméno a p?íjmení: *
Napište prosím své jméno.
E-mail: *
Napište prosím Váš e-mail
Telefon: *
Prosím vypl?te telefonní ?íslo.
Text zprávy: *
Napište prosím Vaši zprávu.

Údaje ozna?ené hv?zdi?kou jsou povinné. Zpracování výkazu vým?r je zpoplatn?no.