Nabídka služeb
Pracovní p?íležitosti
Rychlý kontakt

MALINA - VRŠE s.r.o

Tel.: +420 731 757 450

E-mail: stavby@malina-vrse.cz

Facebook Najdete nás i na Facebooku

kupa-zeminy

 

Máte doma nepot?ebnou zbytkovou ?istou zeminu z bagrování základ?, p?ípojek ?i dalších výkop? a nevíte co s ní?

Zeminu dle kvality za poplatek uskladníme. Navíc zajistíme p?evoz p?dy pomocí stroj? st?ediska Doprava.

Spole?n? s uskladn?ním zeminy nabízíme i bagrování zeminy a rovnání terénu pomocí traktorbagru Caterpillar E 428.

Možný proces realizace:

  • vyrovnání terénu pozemku
  • naložení zeminy
  • p?eprava vyt?žené zeminy
  • uskladn?ní zeminy

Upozor?ujeme, že zeminu s odpadní složkou (igelity, plasty, velké kusy betonu apod.) a kontaminovanou p?du neusklad?ujeme. Usklad?ujeme p?edevším ornici, ?istou jílovitou p?du ?i pís?itou p?du v našem regionu.

Zeminu ukládáme v okolí obce Zachraš?any do 20 km a v okolí obce Krakovany do 15 km.

V p?ípad? zájmu nás kontaktujte na telefonu +420 774 753 295, prost?ednictvím e-mailu Tato emailová adresa je chránÄ›na pĹ™ed spamboty, abyste ji vidÄ›li, povolte JavaScript , nebo využijte
formulá? pro nezávaznou poptávku
níže.


Nezávazná poptávka (dotaz):

Jméno a p?íjmení: *
Napište prosím své jméno.
E-mail: *
Napište prosím Váš e-mail
Telefon: *
Prosím vypl?te telefonní ?íslo.
Text zprávy: *
Napište prosím Vaši zprávu.

Údaje ozna?ené hv?zdi?kou jsou povinné. Zpracování výkazu vým?r je zpoplatn?no.